Główne specjalizacje

 1. prawo budowlane, nieruchomości
 2. prawo administracyjne
 3. prawo pracy
 4. prawo cywilne i handlowe
 5. prawo międzynarodowe prywatne
 6. arbitraż – mediacja
 7. prawo zamówień publicznych
 8. prawo własności intelektualnej
 9. windykacja należności w kraju i zagranicą
 10. prawo upadłościowe i naprawcze

 11. a także
 12. procedura cywilna - „reprezentowanie klienta przed sądem”
 13. procedura karna - działanie jako pełnomocnik oskarżyciela przed sądem karnym
© Copyright Habdank & Wargin 2010. All Rights Reserved.

Hosting i utrzymanie: Internet-Info Sp. z o.o.