Prawnicy Kancelarii

1. Szef Ryszard J. Wargin

- radca prawny, Prezes Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, członek honorowy International Who's who of Professionals w Waszyngtonie (USA), pełnienie funkcji "escrow" w handlu zagranicznym - zaufany depozytariusz kontraktu lub innego zobowiązania, który po sprawdzeniiu świadczeń obu stron lub strony zobowiązanej ustala, że zobowiązanie (zobowiązania) zostało spełnione, co uruchamia płatność (1); specjalista prawa budowlanego (2); prawa spółek (3); prawa własności intelektualnej (4); międzynarodowego prawa prywatnego (5); prawa procesowego (zastępstwo przez sądem państwowym i arbitrażowym (6); prawo zamówień publicznych (7).

Stale współpracują:

2. Krzystof Dorna

- radca prawny, uprzednio pracownik Kancelarii przed i w okresie aplikacji. Specjalizacja: prawo korporacyjne, bankowe, procedura cywilna.

3. Tomasz Kaczmarek

- radca prawny, uprzednio pracownik Kancelarii przed i w okresie aplikacji. Specjalizacja: prawo gospodarcze i cywilne.

4. Klaus Peter Langenkamp (Düsseldorf – Niemcy)

- radca prawny (Rechtsanwalt). Specjalizacja: prawo transportowe europejskie, prawo gospodarcze, windykacja należności, arbitraż; arbiter Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu. Prowadzi głównie windykacje w Niemczech należności firm polskich na zlecenie Kancelarii.

5. Marcel Gillet (Aachen – Niemcy)

- radca prawny (Rechtsanwalt). Specjalizacja: prawo cywilne, procedura w prawie niemieckim. Odbywał 3 miesięczne praktyki w Kancelarii. Arbiter Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.


Poza tym Kancelaria ściśle współpracuje z doradcą podatkowym, notariuszem, komornikami na terytorium kraju.
Kancelaria współpracuje z kilkunastoma kancelariami prawniczymi w Europie.© Copyright Habdank & Wargin 2010. All Rights Reserved.

Hosting i utrzymanie: Internet-Info Sp. z o.o.