Wybrane osiągnięcia:

  1. Pierwsze w Poznaniu zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej o know – how.
  2. Korzystna dla dużej firmy budowlanej z Poznania negocjacja kontraktu na współuczestnictwo w konstrukcji budowli Sądu Najwyższego na Pl. Krasińskich w Warszawie, kontrakt na ośmiocyfrową kwotę
  3. Powołanie szefa Kancelarii na kierownicze stanowiska likwidatora w 6 spółkach i Spółdzielni.
  4. W zasadzie bezproblemowe, sprawne zarejestrowanie kilkudziesięciu spółek z o.o. w Sądzie Rejestrowym wraz z uprzednią konsultacją umów tych spółek i doradztwem dotyczącym zasad gospodarowania podmiotów.
  5. Ponad 350 wygranych procesów, 80 zawartych ugód.
  6. Wygrany proces o ponad 1 mln. zł. w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko firmie Reform Plaza sp. z o.o. w Warszawie (z powództwa dużej firmy budowlanej z Poznania).© Copyright Habdank & Wargin 2010. All Rights Reserved.

Hosting i utrzymanie: Internet-Info Sp. z o.o.